ABOUT US :

บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จำกัด ได้ก่อตั้งบริษัทมาแล้วกว่า 15 ปี

อย่างมั่นคงและเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor) สินค้าจาก

ต่างประเทศหลายชนิด เช่น

 1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) และเครื่องทาบบัตร

    (Card Reader) ยี่ห้อ Nitgen จากประเทศเกาหลีใต้

 2. จอภาพระบบสัมผัส ( Touch screen ) ยี่ห้อ Nexio จากประเทศ

    เกาหลีใต้

 3. จอภาพระบบสัมผัส ( Touch screen ) ยี่ห้อ 3M, Elo Touch

     และ PQ Labs จากประเทศอเมริกา

 4. ออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ตู้ Kiosk Solutions ทุกรูปแบบ

     ทั้งแบบ Self  Service Payment และ Kiosk Information

 5. จำหน่าย Flap Barrier, Auto-Gate และ Tripod Turnstile

     จากประเทศเยอรมัน เกาหลีใต้และจีน

 6. และยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ฯลฯ

 

ปัจจุบันนี้ เรามีลูกค้าระดับองค์กร กว่า 700 รายในประเทศไทย

ที่ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้สินค้าจากบริษัทฯ บางองค์กร

เป็นลูกค้าเรามาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีมาแล้ว

นอกจากนี้ บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จำกัด ยังมีโรงงานผลิต

ตู้ Kiosk เป็นของตัวเองเพื่อรับผลิตและออกแบบตู้ Kiosk ต่างๆ

ซึ่งบริษัทเราอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆ โครงการใน

เรื่องการผลิตตู้ Kiosk ในประเทศไทย และปัจจุบันตลาดธุรกิจ

หยอดเหรียญมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นตู้เติมเงิน

มือถือออนไลน์ ตู้น้ำมันอัตโนมัติและตู้หยอดเหรียญอื่นๆ

ทางบริษัทจึงได้ศึกษาตลาดในธุรกิจนี้ ปรากฏว่าราคาของสินค้า

ยังสูงอยู่มาก จึงทำให้เราได้เล็งเห็นช่องทางในการทำธุรกิจใน

ตลาดหยอดเหรียญนี้ โดยทำอย่างไรก็ได้ให้ราคาสินค้าถูกลง

แต่คุณภาพต้องดีเพื่อคนระดับรากหญ้าที่สนใจในธุรกิจนี้จะได้

ทำธุรกิจได้ หลังจากนั้น บริษัทได้สร้างทีมวิศกรเพื่อวิจัยพัฒนา

สินค้าขึ้นมาด้วยตัวเอง ทีมออกแบบตู้ซึ่งเรามีจากโรงงานของเรา

อยู่แล้วทำให้เราได้สินค้าที่มีต้นทุนต่ำ เนื่องจากเราวิจัยพัฒนา

Controller Board (สมองกล) ด้วยตัวเอง และผลิตตู้จากโรงงาน

ของเราเองและพัฒนาซอฟแวร์ด้วยตัวเราเอง เราจึงเปิดบริษัท

ใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท ไฮ-ท็อป ออนไลน์ เพื่อผลิตตู้ด้านธุรกิจ

หยอดเหรียญโดยเฉพาะ

 

ปัจจุบันบริษัทได้ออกสินค้าซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร

ในตลาดแต่ราคาไม่แพงอย่างที่คิด ทำให้ ณ.วันนี้ บริษัทไฮ-ท็อป

เทคโนโลยี่ จำกัด พร้อมแล้วที่จะเข้ามาในธุรกิจหยอดเหรียญ

เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ของประเทศ เพื่อให้ทุกๆ

คนทุกๆ สาขาอาชีพได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจหยอดเหรียญได้

โดยสินค้านั้นต้องราคาไม่สูงเกินไป สินค้านั้นต้องมีคุณภาพ

นอกจากนี้เพื่อให้ท่านลูกค้าของบริษัทมีความสบายใจในเรื่องการ

บริการหลังการขาย ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์บริการ 10 ศูนย์ไว้บริการ

ท่านโดยกระจายตามหัวเมืองต่างๆ ในแต่ละภาคของประเทศไทย

ได้แก่ เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, นครราชสีมา, อุดรธานี,

อุบลราชธานี, ชลบุรี, หาดใหญ่, สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต

ปรัชญาของบริษัทฯ

 

"จำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง ราคายุติธรรม
บริการไม่จำกัด ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค"

HI-TOP TECHNOLOGY Co., Ltd. • Copyright © 2017

Hot-Line : Tel - 081-171-1173 • E-Mail : somsak@hitop.co.th