ไบโอเมทริกซ์ (ฺBiometric) คืออะไร :

ออฟฟิศและโรงงานผลิตของเรา

บางคนอาจคิดว่าไบโอแมทริกซ์จำกัดวงเฉพาะการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือเท่านั้นหรือจริงๆ

แล้ว ไบโอแมทริกซ์ (biometrics) คือ วิธีการใช้ข้อมูลทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ

เฉพาะทางกายภาพหรือพฤติกรรม มาใช้ในการตรวจสิทธิหรือแสดงตน เช่น ลายนิ้วมือ

ฝ่ามือ เสียง ม่านตา เรตินา ใบหน้า ดีเอ็นเอ ลายเซ็น เทคโนโลยีดังกล่าวมีให้เห็นกันเช่น

ในภาพยนต์แนว ไซ-ไฟ หลายเรื่องอาทิ การสแกนม่านตาในหนังเรื่อง "ไมนอริตี้รีพอร์ต"

หรือการสแกนลายนิ้วมือภาพยนต์สืบสวนสอบสวนที่อิงกับการใช้งานจริงกับ ซีไอเอ

หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐ และสำนักงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสหรัฐ (เอฟบีไอ)

ซึ่งมีการใช้งานมากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อที่เรียกว่า เอฟิส ( Automate Fingerprint

Identification System : AFIS ) เทคโนโลยีลายนิ้วมือ บางคนไม่เชื่อว่าเทคโนโลยีชั้นสูง

ขนาดนั้นจะโน้มกิ่งมาให้คนธรรมดาสามัญอย่างเราๆ ได้สัมผัส แต่จากคำยืนยันจาก

ผู้เชี่ยวชาญ์ในแวดวงทำให้รู้ว่า ไบโอเมทริกซ์ กำลังก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต

ประจำวันของผู้คนเรา

 

สำหรับเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) บอกว่าโดย

ทั่วไปแล้วอาจแบ่งได้ 3 ลักษณะได้แก่ เซ็นเชอร์ประจุไฟฟ้า (Capacitive Sensor)

เซ็นเซอร์อุณภูมิ (Themal Sensor) และเซ็นเซอร์แสง (Optical Sensor)

เทคโนโลยีสองแบบแรกผู้ใช้ต้องแตะไปที่เซ็นเซอร์โดยตรง ทำให้อายุการใช้งานสั้น

และมีปัญหาเรื่องการบำรุงรักษา โดยในต่างประเทศที่มีอากาศหนาวจะเกิดไฟฟ้าสถิตย์

ทำลายเซ็นเซอร์ได้  ขณะที่ระบบแสงจะทนกว่าและมีคุณสมบัติรวมของเทคโนโลยีอื่น

มาไว้ด้วยหลักการทำงานของเซ็นเซอร์แสง คือการสะท้อนกลับหมดของแสง

ด้วยการอาศัยแสงสีแดงส่องลายนิ้วมือที่วางอยู่บนเลนส์สะท้อนกลับตัวหัวเซ็นเซอร์

เช่นเดียวกับการใช้นิ้้วจับแก้วที่มีน้ำอยู่ภายใน ซึ่งการสะท้อนของแสง ทำให้เรามอง

ลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจน

 

ผลสรุปทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่า มนุษย์ชาติจำนวน 600 ล้านคน เมื่อผ่านมาเป็นระยะ

เวลา 300ปี จะมีโอกาศที่ลายนิ้วมืิอซ้ำกันเพียง 1 คู่ ในส่วนของทารกเมื่ออยู่ในครรภ์

มารดาเป็นเวลา 7 เดือนก็มีลายนิ้วมือเป็นของตัวเอง ครั้นเมื่อโตใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่

ลายนิ้วมือก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง เมื่อพบอุบัติเหตุกับลายนิ้วมือร่างกายก็จะซ่อมแซม

ส่วนที่สึกหรอได้ ดังนั้นธรรมชาติของลายนิ้วมือจึงเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติต่อความเป็นเอกลักษณ์ของลายนิ้วมือ

HI-TOP TECHNOLOGY Co., Ltd. • Copyright © 2017

Hot-Line : Tel - 081-171-1173 • E-Mail : somsak@hitop.co.th